TESTAMENTE

Testamenter, der laves i forbindelse med bolighandel pris kr. 3.900 inkl. moms (normalpris kr. 4.900 inkl. moms)

Hvem har brug for testamente?

1. Samlevende med børn

Samlevende arver ikke hinanden med mindre, der er oprettet testamente, dvs. hvis I ikke laver testamente, arver jeres barn/børn alt efter førsteafdøde.

2. Samlevende uden børn

Samlevende arver ikke hinanden med mindre, der er oprettet testamente, dvs. hvis I ikke laver testamente, arver jeres forældre jer eller, hvis de ikke lever, søskende osv.

3. Ægtefæller

Hvis I er et par med "dine og mine børn" er der særdeles gode grunde til at få lavet testamente.

Hvis I kun har fællesbørn, men ønsker, at sikre arven (mod svigerbørnene) i tilfælde af skilsmisse

Hvis I ønsker en anden fordeling end den der følger Arvelovens regler.

4. Enlige

Hvis du ønsker en anden fordeling end den der følger Arvelovens regler.

SAMEJEOVERENSKOMST

En samejeoverenskomst er en kontrakt/aftale mellem jer, som fastsætter, hvad der skal ske med ejendommen, hvis I skulle være uheldige at gå fra hinanden. Det er særlig vigtigt at få lavet en samejeoverenskomst, hvis den ene af jer indskyder flere penge i ejendommen end den anden.

En samejeoverenskomst koster fra kr. 3.500 inkl. moms i forbindelse med en bolighandel.