Prisliste

Handel

 
Køberhandel .................................................................................................................. Kr. 7.500
Sælgerhandel ................................................................................................................ Kr. 7.500
Grundhandel .................................................................................................................. Kr. 7.500
Entreprise fra ................................................................................................................. Kr. 8.000
Grundhandel og entreprise .............................................................................................. Kr. 14.500
Skilsmissehandel ........................................................................................................... Kr. 6.900

Andre ydelser

 
Tinglyse skifteretsattest ifb. med en bolighandel ............................................................... Kr. 1.500
Tinglyse skifteretsattest ................................................................................................. Kr. 2.500
Tinglyse transportpåtegning på ejerpantebrev til ejerforening ifb. med en bolighandel ............ Kr. 2.500
Oprettelse af gældsbrev ................................................................................................. Efter aftale
Testamente ifb. med en bolighandel fra............................................................................. Kr. 3.900
Testamente fra............................................................................................................... Kr. 4.900
Samejeoverenskomst ifb. med en bolighandel fra............................................................... Kr. 3.500
Samejeoverenskomst fra ................................................................................................ Kr. 4.500
Pakke med testamente og samejeoverenskomst fra.......................................................... Kr. 6.900
Ægtepagt fra .................................................................................................................. Kr. 4.000
Pakke med testamente og ægtepagt fra............................................................................ Kr. 7.500
Retssager ..................................................................................................................... Efter aftale
Ægtefælleskifte/bodeling ................................................................................................ Efter aftale
Forældremyndighed-/bopæls- og samværssag ................................................................. Efter aftale
Dødsbo ........................................................................................................................ Efter aftale
   

 

(alle priser er inkl. moms)